disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Trackline Motorsport met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Trackline Motorsport verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Trackline Motorsport worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Trackline Motorsport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.

Trackline Motorsport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Trackline Motorsport opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Trackline Motorsport alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Trackline Motorsport niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Trackline Motorsport worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Trackline Motorsport uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Trackline Motorsport worden onderhouden wordt afgewezen.

creatie & realisatie
DSIGM creatieve vorMgeving
www.dsigm.nl
LEEG